فال حافظ

فال حافظ

دلم رميده شد و غافلم من درويش
چو بيد بر سر ايمان خويش مي لرزم
خيال حوصله بحر مي پزد هيهات
بنازم آن مژه شوخ عافيت کش را
ز آستين طبيبان هزار خون بچکد
به کوي ميکده گريان و سرفکنده روم
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ
که آن شکاري سرگشته را چه آمد پيش
که دل به دست کمان ابروييست کافرکيش
چه هاست در سر اين قطره محال انديش
که موج مي زندش آب نوش بر سر نيش
گرم به تجربه دستي نهند بر دل ريش
چرا که شرم همي آيدم ز حاصل خويش
نزاع بر سر دنيي دون مکن درويش
خزانه اي به کف آور ز گنج قارون بيش

تعبیر فال : شک و تردید در وجود تو موج می زند. به خاطر مسائل مادی خود را به زحمت نینداز. با انسان های با تجربه مشورت کن تا به هدف خود برسی. پشتکار داشته باش و نا امیدی را رها کن. چنانچه یک بار شکست خوردی، آن شکست را به تجربه ای برای رسیدن به پیروزی تبدیل کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای mohemnews.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mohemnews.ir